Niepubliczny Mini Żłobek TUTEK, Ul. Boh. Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra. TEL: 737-685-170, 608 580 624 Zamknij
Złobek Zielona Góra
Złobki Zielona Góra
Mini Złobek Tutek Zielona Góra
Dodatkowe menu
Informacje

  

 

 

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta"

                     Jan Paweł II

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWANasza placówka w świetle ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 spełniła wszystkie wymagania  i została wpisana do rejestru Niepublicznych Żłobków w Zielonej Górze
 
- personel posiada aktualne badania lekarskie oraz  szkolenia bhp i p.poż.,
- personel został przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- współpraca z lekarzem pediatrą, stomatologiem, dyplomowaną położną,
- zabezpieczenie placówki przed dostępem osób postronnych,
- procedury przyprowadzenia i odbioru dzieci,
- dzieci objęte całodobowym ubezpieczeniem NNW,
- stały kontakt telefoniczny kierownictwa z rodzicami,
- dozór firmy ochroniarskiej,
- komunikacja zabezpieczona barierkami,
- wyposażenie, zabawki oraz pomoce edukacyjne z atestami,
- prowadzenie dokumentacji dzieci,
- żłobek posiada własny statut,
- współpraca z Wydziałem Oświaty i Urzędem Miasta.

Galeria

Copyright by www.tutek.eu Wszystkie prawa zastrzeÂżone.